Szkoła Podstawowa

nr 2
im. św. Wojciecha
w Krakowie